Wist u dat februari 2024


WIST U DATJE OKTOBER 2023


wist u dat juli 2023

Beste vrijwilligers, 

 

 

 

Het is al weer eind juli. De eerste helft van ons fietsseizoen zit er dus alweer op.

 

We hebben heel wat mooie fietstochten gemaakt, en veel gasten laten genieten van een fijne middag op de fiets. De eerste maanden waren aan de frisse kant met een regenbuitje. Toen werden we verrast door de hitte maar gelukkig zijn er niet heel veel ritten uitgevallen door de weersomstandigheden.

 

 

 

Over het algemeen loopt alles gesmeerd, maar soms zijn er zaken die minder goed lopen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend! 

 

Het komt nog steeds af en toe voor dat vrijwilligers die zijn ingepland 's middag niet aanwezig zijn in de stalling. Buitengewoon vervelend voor de ritleider die ter plekke voor lastige beslissingen wordt gesteld.

 

Jullie hebben het verzoek gekregen zelf te zorgen voor vervanging als je onverwacht niet kunt fietsen. Het is heel fijn om te merken dat op grote schaal aan dit verzoek wordt voldaan.

 

 

 

Op de ritplanning staat hoe laat je in de fietsenstalling moet zijn, meestal om 13.00 uur, maar er wordt ook op andere tijden gefietst. Let dus goed op of er die dag een afwijkende tijd staat genoemd.

 

 

 

Laten we er samen een mooie tweede helft van het seizoen van maken.

 

Veel leesplezier en we zijn benieuwd naar jullie reacties

 

met vriendelijke groet

 

Namens het bestuur

 

Janneke Gankema 

 

secretariaat

 

00" allow="autoplay">

Wist u dat mei 2023

Beste duofietsers,

 

Sinds begin dit jaar is het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond weer voltallig.

Helaas heeft Daphne medegedeeld dat ze haar bestuurstaken definitief moest neerleggen.

Tijdens de vergadering van de ritleiders op 14 maart j.l. hebben we afscheid genomen van Daphne als bestuurslid. Onze nieuwe voorzitter Rens Peeters heeft haar bedankt en haar vele werkzaamheden voor onze Stichting genoemd. Het is mede aan haar tomeloze inzet te danken dat onze Stichting er nu zo goed voor staat. Gelukkig blijft Daphne als duofietser betrokken bij onze organisatie.

Het nieuwe bestuur heeft even nodig gehad om de taken te herverdelen. Dat begint nu weer langzamerhand zijn vorm te krijgen. 

In ieder geval zijn er deze maand de bekende Wistudatjes. We gaan bekijken of we deze vorm vasthouden of dat we op een andere manier contact met u gaan maken. 

 

Veel leesplezier en we zijn benieuwd naar uw reacties

met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Janneke Gankema

secretariaat

 


Wist u dat?


Lieve duofietsers!

 

Dit zijn de Wistudatjes van februari 2023. MIJN laatste Wistudatjes.

 

De Wistudatjes van februari 2023, NAMENS HET BESTUUR, stonden al klaar, maar ik heb het voorwoord herschreven. Eigenlijk schrijf ik dat namelijk liever namens mezelf en deze ene keer niet namens het bestuur!

 

Gisteren heb ik mijn taak als voorzitter van Stichting Duofietsen Helmond overgedragen aan Rens Peeters. Heel zakelijk, maar eigenlijk valt het me best zwaar.

De mensen, die mij een beetje kennen, weten hoe ik me heb gehecht aan Duofietsen Helmond: het ging boven alles en voor alles, vaak ook voor mezelf. Maar dat kan niet meer. Er moet nu meer tijd en energie naar mijzelf gaan. Ik ben blij, dat Rens mijn taak, als voorzitter, wil overnemen.

 

Een krachtig bestuursteam is nodig wil je een goede organisatie hebben. Met Rens Peeters, Henk van de Laar, Hans de Brouwer, Winnie Ewald en Janneke Gankema hebben we zo’n team. Ik heb er alle vertrouwen in, dat Duofietsen met hen verder in de verbetering en versterking zal gaan. Daarom kan ik het ook met een gerust hart loslaten.

Alle (ex-)bestuursleden wil ik bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 5 jaar!

Natuurlijk bedank ik ook alle andere (ex-)vrijwilligers in werkgroepen of “gewoon” als fietsvrijwilliger voor het voorrecht jullie voorzitter te mogen zijn. We hebben met zijn allen toch maar een mooie Stichting gebouwd, waar vele honderden mensen plezier aan beleven. Dit alles geboren uit het idee van Anneke en Johan Doomernik.

 

Dank aan alle vrijwilligers van nu en voorheen, dat ik jullie heb mogen ontmoeten. Allerlei lieve, gezellige, mooie, leuke, leerzame, interessante ontmoetingen, die soms tot hechte vriendschap leidden.

Ik heb fijne herinneringen aan de vele vrolijke, gezellige ritten, die we gemaakt hebben. Wat een pret voor iedereen!

Maar wat zeg ik nou allemaal? Ik blijf toch voorlopig nog wel vrijwilliger en zelfs ritleider?

Ja, hoor, zolang het kan.

 

En binnenkort gaan we weer! Laten we hopen, dat het voorjaar echt begonnen is op 16 maart, zodat we het nieuwe seizoen al direct op de duofietsen kunnen stappen. Want, (niet vergeten, hè?) dit jaar beginnen we op 16 maart met de eerste tochten. Heb je al ingevuld, wanneer je in maart zou kunnen en willen fietsen?

We gaan ertegenaan om dit jaar minstens zoveel mensen blij te maken met een fijne fietsmiddag als vorig jaar!

 Daphne Scholten

 

Wistudat:
1) Het bestuur van stichting Duofietsen uit 5 personen bestaat?
2) Rens Peeters nu voorzitter is?
3) Rens tevens nog coördinator van onderhoud en materiaal is?
4) Henk van de Laar, gelukkig, onverstoorbaar onze penningmeester blijft?
5) Henk tevens de website verzorgt?
6) Hij ook de beschikbaarheid van de vrijwilligers behandelt, en nog meer?
7) Janneke Gankema sinds begin dit jaar onze secretaris is?
8) Janneke ook de losse gasten in gaat plannen?
9) Janneke dit seizoen ook de verhuur registreert en coördineert?
10) Ook Winnie Ewald in het bestuur zit en de gastenplanning regelt waar het de instellingen betreft?
11) Winnie tevens onze Facebook pagina blijft bijhouden en vult met al onze foto’s en verhaaltjes, die we haar aanleveren? (DOEN!)
12) Onze PR & communicatie ook dit jaar weer verzorgd wordt door Hans de Brouwer?
Vriendelijke groet,
Daphne Scholten,
februari 2023


                                                                                               Helmond, jan 2023.

Beste Duofietsvrijwilligers,

De allerbeste wensen voor een gelukkig, gezond en goed 2023!

Ja, het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Je denkt toch niet dat we stilzitten?

Er wordt hard gewerkt aan het onderhoud van de fietsen. Er zijn 2 nieuwe fietsen gekocht om afwijkende fietsen in ons peloton te vervangen.

Er is hard gewerkt om het planprogramma voor vrijwilligers beter te maken en nog duidelijker formulieren voor de ritleiders.

Tevens zijn bijna alle gastinstellingen bezocht om de wensen te horen en afspraken te maken voor 2023 in de agenda op onze website.

Er is gewerkt aan het beleid en de organisatie (daarover lees je trouwens meer in de wistudatjes van februari).

De Jan Linders acties in 2022 hebben het verrassende bedrag van maar liefst bijna 3500 euro opgebracht.

Het budget 2023 staat, de financiële eindrekening van 2022 is gemaakt. Ook zijn andere kengetallen van dat jaar op een rij gezet. Daarover lees je meer in deze Wistudatjes van januari 2023.

Plannen voor dit jaar zijn gemaakt en vele goede voornemens. Jullie hebben de benen vast al bijna weer in de olie staan, want er komt vast weer zo’n mooi seizoen aan!

Het afgelopen jaar is een kwart van de ritten helaas afgelast, best veel. Ondanks dat hebben we enorm veel meer mensen dan vorig jaar naar buiten gekregen voor een mooie fietstocht door Helmond en omgeving. Vele kilometers hebben we gemaakt en dat gaan we ook dit jaar weer doen.

De gasten kijken uit naar het begin van ons fietsseizoen, half maart! Maar wij allemaal ook, denk ik.

Allemaal een heel fijn fietsjaar gewenst,

Daphne Scholten namens het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond

Nog even wachten Ton……dan gaat het Hurkhuis ook weer op pad met ons


Lieve duofietsers,

 

Dit zijn de laatste wistudatjes van het jaar 2022!!

Wat is er veel gefietst dit jaar en wat hebben we weer veel mensen blij gemaakt. In de voorbereidingen voor volgend jaar en bij de bezoekjes aan de instellingen, horen we dat steeds!

We kunnen trots zijn!

Het bestuur is in ieder geval trots op al die fijne vrijwilligers, dankzij wie we dit allemaal al 5 jaar doen!

 

Dank jullie wel voor je enthousiasme, inzet, op en aanmerkingen en geduld voor de dingetjes, die we nog beter moeten doen. Maar we hebben het maar weer gedaan: ruim 30.000 km gefietst, en duizenden mensen blij gemaakt.

 

                                    Dankjulliewel.

Heel fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en goed 2023.

 

Namens het bestuur,

Daphne Scholten


Beste Duofietsers van Helmond,

 

Het is nog goed weer geweest de laatste dagen van oktober. Onze gasten hebben samen met ons van hele mooie herfsttochtjes genoten, dankzij ieders inzet.

Maar het duofiets-seizoen 2022 voor het groepsfietsen, is alweer afgelopen (op 31 oktober). We zullen in 2023 op 15 maart weer beginnen. Eerst nog op halve kracht, met maximaal 1 groep per dag tot 1 april. Daarna weer met 2 groepen tot het eind van het seizoen.

Natuurlijk fietsen we bij goed weer, maar niet als het boven de 30 ºC is.

Het is een mooi fietsseizoen geweest dit jaar. Hopelijk kunnen we in 2023 minstens zo veel mensen blij maken of nog meer. We rekenen weer op jullie beschikbaarheid.

We kijken al uit naar het volgend seizoen.

De komende dagen werken we aan de dingen, waar we in het fietsseizoen niet aan toekomen. Het ligt dus heus niet allemaal stil en we kunnen nog krachten gebruiken voor onderhoud bijvoorbeeld, fondsenwerving en nog veel meer!

Wil je onze organisatie ook nog op andere manieren ondersteunen: laat het weten! 

Durf je best voorop te fietsen? Ben je nog geen ritleider? Word dat dan in 2023, meld je aan!

 

 

Namens het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,

Daphne

 


Wistudat:

 

1) het "groepsfietsen" met mensen van onze 24 instellingen is gestopt op 31 oktober 2022 en weer begint op 15 maart 2023?

2) het nog wel mogelijk blijft om een duofiets te huren om samen op stap te gaan met iemand, die niet alleen kan fietsen?

3) jij, als vrijwilliger, slechts 5 euro huur betaalt?

4) je gewoon het duofietsen telefoonnummer kunt bellen (06-30226128) voor een afspraak voor huur?

5) er nu o.a. tijd is voor de onderhoudsploeg om aan de fietsen te werken?

6) er een mooie indeling is gemaakt hiervoor, maar dat we nog graag 2 extra krachten hebben om de ploeg te versterken?

7) Rens Peeters (06 83165268) hoofd onderhoud is?

8) we van de Rabo Clubsupport actie 932 euro hebben ontvangen middels 128 stemmen?

9) we iedereen dankbaar zijn, die daarbij geholpen heeft, dit te behalen door op ons te stemmen of te laten stemmen?

10) er 500 vlaaien zijn verkocht bij Jan Linders, waardoor wij 500 euro hebben gekregen?

11) we op 3 dec weer een “enveloppen-trek-actie met (bijna) altijd prijs” hebben bij Jan Linders in Mierlo-Hout en waar je ook een fiets mee kunt winnen?

12) het aantal volgers op Instagram 18% gegroeid is in een maand?

13) er veel informatie op onze website staat, zoals onze folder, foto's van tochten, etc.?

 

november 2022


Wistudatjes augustus en september...


Wist u dat juli 2022


Beste duofietsers,

 

De langste dag van het jaar is geweest. We zijn over de helft van 2022! Maar gelukkig nog niet over de helft van ons duofiets seizoen: we kunnen er nog even tegenaan!

 

Ons 1ste lustrum van Stichting Duofietsen Helmond hebben we gevierd in de Geseldonk. De zaal was daarvoor mooi aangekleed en het was allemaal goed verzorgd. Dank aan organisatoren Henk en Hans en het team van de Geseldonk. We hebben ze extra bedankt!

Er hadden nog meer mensen op het feest gekund, maar een harde kern maakte van een sluitingstijd van half 12 toch maar half 2!

Dus tot de kleine uurtjes!

 

En nu weer volle kracht op de trappers naar het 2de deel van het jaar en het volgende lustrum.....

 

Lees over grapjes en serieuze bestuurswissels en -besluiten in deze Wistudatjes van Juni!

.

groetjes,

Daphne

Namens het bestuur

juni 2022

Oprichters en vrijwilligers van het eerste uur


Wistudat:

1) iedereen zo'n mooie verjaardagskalender krijgt als aandenken aan het 1ste lustrum?

2) wie hem nog niet heeft, er één mag pakken van de stapel uit de stalling?

3) we een "Marianneke Zonder Naam" hebben sinds het lustrumfeest?

4) we benieuwd zijn wat de familie Van Harsel daar van vindt?

5) we geeneens weten of ze echt zo mooi kan zingen?

6) we blij zijn met de toetreding van Rens Peeters tot het bestuur van Stichting Duofietsen.

7) hij de functie van coördinator onderhoud er bij invult en daarmee Dirk Beekmans opvolgt?

8) we blij zijn met het feit dat Marjolijn secretaris a.i. wil zijn?

9) we beloofd hebben verder te zoeken naar een secretaris?

10) u zich dus kan melden, als u geïnteresseerd bent? 

11) Stichting Duofietsen Helmond heeft besloten dat er geen andere duofietsen, dan duofietsen van Stichting Duofietsen Helmond mee gaan in een door ons georganiseerde tocht?

12) maximaal 2 (door ons opgeleide) begeleiders, medewerkers of vrijwilligers van de instelling mee kunnen in onze groep op een duofiets van onze Stichting? (punt 11 en 12 gaan in na deze week.)

13) Wim Raaymakers het record heeft van "naast de oudste gast op de duofiets gezeten"? Een fitte gast van 101 jaar!

 

groet,

Daphne

Namens het bestuur

juni 2022

 


 

                                                                                          Helmond, december 2021.

 

 

 

 

 

Beste Duofietsers van Helmond,

 

 

 

Het jaar is weer om. Een jaar met veel mooie maar ook heel trieste gebeurtenissen Zo waren we erg aangeslagen door het overlijden van ons Bestuurslid Jan van Schaik in maart van dit jaar.

 

Ons heeft tevens juist het bericht bereikt dat Michiel Gouweloos vorige week is overleden. Michiel heeft ruim een jaar met ons gefietst en was een fijne duofietscollega. We wensen vooral Bep en zijn andere naasten ontzettend veel sterkte met dit grote verlies.

 

 

 

Het jaar is snel gegaan. Ze zeggen dat dat komt omdat je ouder wordt. Vast niet: gewoon omdat er zoveel gebeurt en toch ook weer niet.

 

Aan de ene kant was het (weer) een heftig coronajaar, maar aan de andere kant hebben we in de 2de helft van dit jaar nog best veel gefietst. We hebben heel wat gasten en onszelf gelukkig gemaakt met een tochtje door onze mooie stad en omgeving!

 

We zijn dankbaar, dat Hans Jussen dit jaar coördinator ritleiders heeft willen zijn als tijdelijke opvolger voor Jan. Hans heeft echter te kennen gegeven deze taak volgend jaar niet weer op te pakken en we zoeken dus naar een enthousiaste ritleiders-coördinator. Deze taak houdt in dat je de ritleiders-groep begeleidt en enthousiast houdt. Daarom is het nodig dat je goed luistert wat er onder onze ritleiders voor goede ideeën en suggesties zijn om ons duofietsen nog beter te laten lopen. Deze suggesties worden indien nodig nog in het bestuur bekrachtigd, maar anders meteen ingevoerd. Anderzijds worden bestuursbesluiten het eerst gedeeld en geëvalueerd met en door de ritleiders.

 

Geïnteresseerden  kunnen zich opgeven bij Hans de Brouwer (PR& communicatie) of één van de andere bestuursleden.

 

 

 

Maar aan alles komt een eind zo ook aan het jaar 2021. We willen jullie allemaal ook op deze plaats hartelijk danken voor de bijdrage, groot of wat kleiner door omstandigheden.

 

Wij en onze gasten zijn alle vrijwilligers dankbaar en we wensen jullie en je naasten het allerbeste en fijne dagen, een goed uiteinde en een nog beter begin.

 

Hopelijk kunnen we in 2022 nog meer mensen blij maken met een gezellige middag.

 

Graag zien we jullie dan ook allemaal terug in 2022.

 

 

 

Hierbij dan tevens de laatste wistudatjes van dit jaar.

 

 

 

Groetjes,

 

Het bestuur van

 

Stichting Duofietsen Helmond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wistudat ?

 

 

 

1) Bij sommige mensen de vorige wistudatjes in de spam zijn beland?

 

2) We inmiddels zoveel geld bij elkaar hebben uit fondsen, waarvoor we 3 nieuwe fietsen hebben moeten bestellen, naast de reeds aangeschafte tweede hands fiets?

 

3) We dus volgend jaar 13 duofietsen en een rolstoelfiets hebben, met 2 groepen van 7 fietsen kunnen fietsen en dus wel maximaal 14 gasten per dag blij kunnen maken?

 

4) we volgend jaar minstens 5x een actie doen voor de Jan Linders supermarkt om geld in te zamelen? Jan Linders verdubbelt het door ons met erwtensoep, tombola, hamburgers en andere acties ingezamelde geld.

 

5) Gonny de Bont is toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris?

 

6) Het bestuur besloten heeft de riksja te verkopen, aangezien deze een te zware motor heeft om toegelaten te zijn op een fietspad en de berijder en inzittenden een helm moeten dragen?

 

7) We de toezegging hebben van de gemeente voor subsidiering van de hele hal.

 

8) Onze onderhoudsploeg de fietsen tijdens deze winterstop helemaal uit elkaar halen en tegen een aantal slijtagepunten aanlopen?

 

9) dat dat ook niet vreemd is na een 4 jaar lang en veel intensiever gebruik, dan waarvoor ze ontworpen zijn?

 

10) we heel blij zijn hoe Johan Doomernik in die eerste jaren het onderhoud op zich had genomen met Geert?

 

11) dat het nu dan ook al lang tijd is dat er inmiddels naast hen ook Flip, Dirk en Wilma voor onderhoud staan, allemaal samen onder leiding van Dirk Beekmans?

 

12) We op woensdag 30 maart 2022 om 13 uur onze ritleiders-bijeenkomst hebben om de ritleiders weer ff aan de duofiets te laten herinneren? Juist voor aanvang van het nieuwe seizoen op maandag 4 april 2022!

 

13) We eerst ons eerste lustrum en vrijwilligersfeest vieren op zaterdag 26 maart 2022?

 

 

 

 

Beste mensen: tot dan!

 

 

 

Groetjes,

 

Namens het bestuur

 

                           

 

 

 

 

 

Eindejaarspresentjes inpakken….!

 


Beste Duofietsers van Helmond,

 

Ons fietsseizoen 2021 zit er weer op! Zet de fietsschoenen in de kast, shirtje en jasje in de was en ophangen: de 31ste oktober is gepasseerd. Nee, helemaal stoppen met fietsen doen we nou ook nog weer niet.

 

Onlangs nog met het  politieteam van Geldrop. Ze willen “dichter bij de mensen staan” en het leek een leuk initiatief van hen om na een opleiding met gebrekkige ouderen te gaan duofietsen….. We hebben 9 fietsen naar Geldrop gereden en samen met hen een leuke dag gehad. Toch vinden veel mensen het waarschijnlijk nog eng om zo dicht naast de politie te zitten, want de opkomst was niet overdreven groot. Is de politie nog niet onze allergrootste vrind? Wel hebben we in ieder geval weer een leuke dag gehad met de enkele gasten, de politie en onszelf. Tevens zijn we weer een stukje bekender!

 

Nu maar hopen op die andere grote vrind van de komende maand: Sinterklaas. Of geloven jullie meer in de Kerstman? Wist je dat één van beiden vast wel aan de deur komt? Geloof er maar in.

 

En wist je dat……. Nou, lees het maar….

 

 

 

Groetjes,

 

Daphne

 

Namens het bestuur van

 

Stichting Duofietsen Helmond.

Dinsdag 16 november duofietsdag in samenwerking met de politie en de LEVgroep in Geldrop

 

Wistudat:

 

 

 

1) Hans de Brouwer tot het bestuur is toegetreden met de functie van PR& Communicatie? Gezellig en goed!

 

2) er 177 leden van de Rabobank op ons hebben gestemd, zodat we op de  9de plaats in de ranglijst van 496 Rabo ClubSupport deelnemers zijn gekomen en 1367 euro ontvangen? Iedereen, die hiertoe heeft bijgedragen: bedankt!

 

3) we een voordracht aan 50 tot 60 ondernemers van Mierlo-Hout hebben gegeven?

 

4) er meer dan 25000 euro door verschillende fondsen samen aan ons is toegezegd om 2 nieuwe fietsen te kopen en dat die dus begin volgend jaar binnen zullen zijn en we dan in totaal 12 duofietsen en een rolstoelfiets zullen hebben? We zijn (financieel) gezond bezig!

 

5) dat we wachten op de schriftelijke bevestiging van de gemeente dat we de hele hal kunnen gaan huren (door hen gesubsidieerd)?

 

6) onze onderhoudsploeg alle fietsen flink onder handen gaat nemen tijdens de winterstop?

 

7) dagverblijf De Coppel binnen Keyserinnedael volgend jaar ook met ons hoopt te fietsen en dat dat dankzij het voorstel van Willie Aarts is?

 

8) we met zijn allen ondanks het coronajaar toch ruim 600 keer een gast blij hebben gemaakt met een fietsmiddag?

 

9) dat ook dit jaar weer de Ameideflat onze grootste “klant” was? (80 keer een Ameide gast op de duofiets!)

 

10) we in totaal bijna 120 tochten hebben gemaakt in 2021?

 

11) we zo’n 17.276 km geduofietst hebben?

 

12) Hans Jussen sinds onze oprichting maar liefst meer dan 100x heeft gefietst? Heel mooi Hans, dank!

 

13) we echter ook heel blij zijn, dat onze nieuwen: Conny, Nelly en Tiny in totaal ieder toch ook al 1x gefietst hebben? Hopelijk krijgen zij volgend jaar volop de kans Hans te proberen te evenaren!

 

 

 

Groetjes,

 

Daphne

 

Namens het bestuur

 

In de takel      I  uitreiking cheque van Ladies Circle Helmond


 

Duofietsers van Helmond,

 

 We hebben het fietsseizoen bijna uitgereden! Nog de laatste trapjes, maar die wegen het zwaarst. Hopelijk zijn er nog mooie dagen.

 

Hierbij de wistudatjes. Misschien heeft niemand ze gemist, maar vorige maand zijn ze niet verschenen; nu wel.

 

Lees de wetenswaardigheden en onwetenswaardigheden van de afgelopen maanden. Er is genoeg gebeurd.

 

 

 

Groetjes,

 

Daphne ,

 

Namens het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond.

 

 oktober 2021

 

 

 

Wistudat:

 

1) onze gasten Riet en Leo van de Moeraseik hun 55 jarig huwelijk hebben gevierd en hun geldkado- enveloppes aan Stichting Duofietsen hebben gegeven? Grandioos!

 

2) Gonny de Bont is toegetreden tot het bestuur als secretaris?

 

3) er op zondag 17 oktober door dames van de Ladies Circle met onze gasten is gefietst?

 

4) Hans de Brouwer er met een hele club Duofietsers een geweldig leuke middag van had gemaakt?

 

5) we aan het sparen zijn om er 2 fietsen bij te kopen, zodat we volgend jaar met 2 volle groepen kunnen fietsen?

 

6) er dit jaar nog niet met alle instellingen is gefietst, maar dat volgend jaar wel iedereen van de partij zal zijn?

 

7) we begin volgend jaar ons 5de seizoen ingaan?

 

8) dat eerste lustrum natuurlijk gevierd moet worden rond maart 2022, ijs, weder en corona dienende?

 

9) het vrijwilligersfeest van dit jaar niet doorgaat?

 

10) we op 16 november een fietstocht voor de politie met mindervalide gasten in Geldrop gaan organiseren?

 

11) er een overzichtskaart in de stalling hangt met onze koffieadressen?

 

12) we besloten hebben de ooit van LEV gekregen fiets te verkopen, omdat hij helaas voor onze toepassing niet goed genoeg fietst?

 

13) "ons Marij" heeft meegefietst en een leuk stukje had geschreven in De Loop?

 

 

 


 

 Beste Duofietsers van Stichting Duofietsen Helmond,

 

Het zal toch niet waar wezen…..dat de zomer voorbij is zonder dat we echte zomer hebben gehad? Maar het is eigenlijk prima zo: we kunnen best wel tussen de buien door fietsen en het is niet koud. We verwachten heel wat van de volgende maand: het zou mooi weer worden.

 

Ja, nog 4 maandjes en het jaar is om! Omgevlogen!!!

 

Maar we fietsen nog vrolijk door en er zal nog minstens één introductiemiddag/-avond komen voor het jaar om is. Er staan nog vrijwilligers-to-be in de wacht!

 

Fiets je ook nog lekker mee de volgende maand? Vergeet niet de beschikbaarheid op te geven via onze website.

 

Al hebben we verschillende “nieuwe”ritleiders mogen verwelkomen: er zijn nog ritleiderplaatsen vrij, dus als je het leuk vindt een route te bedenken of uit ons navigatiesysteem te plukken: geef je dan op.

 

 

Hierbij (op de valreep..) de wistudatjes van augustus.

 

 

 

Augustus 2021

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond.

 

 

 Foto: Koffiestop met Ameide tussen de plantjes van Coppelmans met verse ritleidster Wilma!

 

 

Wist u, dat…………

 

 

1) We met gasten van zo’n 23 instellingen in Helmond fietsen?

 

2) Vrijwilligers soms nog vergeten hun beschikbaarheid op te geven voor de volgende maand?

 

3) Men deze nog ieder moment kan aanpassen, door de maandlijst opnieuw in te vullen?

 

4) We nog mensen zoeken om samen in een clubje geld te werven voor de stichting?

 

5) We ongeveer 25.000 euro per jaar hopen te verzamelen?

 

6) We ruim 600 verschillende mensen per jaar blij maken door met hen te gaan fietsen?

 

7) We in totaal meer dan 1100x per jaar iemand op de fiets meenemen?

 

8) Er nog meer mensen blij van worden dat deze gasten dit kunnen doen?

 

9) Ook wij daar blij van worden?

 

10) Er ook mensen zijn, die niet alleen kunnen fietsen, maar ook niet in een groep?

 

11) Het soms een laatste wens is om met broer of zoon nog één keer een bepaald stuk te fietsen?

 

12) Wij dit ook mogelijk maken?

 

13) De kosten van de huurfiets door de verhuur worden gedekt?

 

 

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond

 

Augustus 2021.

 


 

Duofietsers van Stichting Duofietsen Helmond,

             Het ene moment denk je dat de coronapiek voorbij is en het volgende zit je er weer midden in. Maar dat wist u zeker al. Zo zijn er vast nog meer “wistuzekeralletjes…”.

 

 Lees de bekende feitjes en misschien toch onbekende feitjes in deze “wistuzekeralletjes”.

Tja, “wistudatjes” werd toch wat afgezaagd, of niet?

 

 Groetjes van Daphne,

 Foto: Juli 2021, mede dankzij onze vrijwilligers was het evenement van Laarbeek Actief een succes met een sliert van zo’n 15 duofietsen (8 van ons) en 2 rolstoelfietsen en allemaal vrolijke mensen.

 


 

 U wist zeker al, dat…………

 

    1)      Hans Jussen heel veel doet, maar niet de bestuursfunktie 

        PR & communicatie, die is nog vacant…...

    2)      We ook op zoek zijn naar een opvolgster/opvolger voor Marjolijn: onze secretaris.

    3)      Wilma en Daphne momenteel onze enige vrouwelijke ritleiders zijn, terwijl we toch veel vrouwen aan boord hebben.

     4)      Onze stevige dames zich na het lezen van punt 3, zeker direct gaan aanmelden.

    5)      We een tocht gaan maken op zaterdag 31 juli met kinderen met een beperking en hun begeleiders van Stichting Wigwam en er tevens 2 fietsen worden verhuurd aan hen.

    6)      We diverse projecten en projectjes (mee-)organiseren en daar hulp bij kunnen gebruiken.

    7)      We ook geïnteresseerden zoeken om deel te nemen in een werkgroep: “fondsenwerving”.

    8)      We blij zijn met Dirk Beekmans als nieuw lid in de onderhoudsploeg.

    9)      We nog altijd zoeken naar extra mensen met name met kennis van de elektronica/aansturing.

    10)   We op tv DitisHelmond/Helmonds Goud zijn geweest.

    11)   De betreffende opname ook onder het kopje “nieuws” op onze website staat.

    12)   Deze website heel veel interessante informatie heeft.

    13)   Er een aantal leuke voorbeeld (duo-)fietsroutes in en om Helmond op onze website staan.

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,

 

Juli 2021.

 

 


Lieve Duofietsers,
Corona is hopelijk binnenkort een ziekte, waar we niet meer zo bang voor hoeven zijn! De meeste van onze gasten en wij zelf zijn bijna allemaal al volledig ingeënt. Gelukkig maar!
Ik schrok toen ik Eugène tegen kwam: hij is al weer aan de beterende hand, maar hij zag er moe uit, had nog veel te weinig adem en kon nog moeilijk praten. Stel je voor meester (zanger, voordrager) Eugène moeite met praten!! Maar hij deed ons allen zijn groeten!
We wensen hem en alle andere zieken, nog erger zieken en minder erge zieken, iedereen het beste toe. We denken aan jullie! Ook bijvoorbeeld aan onze stoere Robert en….en…Het is wat!
Maar we duofietsen weer. Nog steeds niet op volle kracht, maar wat moet je als je een aantal stoere binken mist? Toch groeien we nog rap in ons aantal vrijwilligers: iedere week wel een introductiebijeenkomst met minstens 5 nieuwe mensen. Hoe dat kan? Nou, we zijn inmiddels bekend van kranten, internet en straks TV(Helmond)!! Ha, ha, ha: Altijd al een filmcarrière willen hebben: ga toch duofietsen!
Dat laatste staat ook op onze nieuwe postertjes. Heb je ze al gezien? Kijk maar op de deur van ons verzamellokaaltje in de stalling. Ja, ook onze Henk fröbelt wat af!
En verder:
We zoeken mensen, die in de ochtend van vrijdag 9 juli duofietsen, 8 stuks, naar Beek en Donk/ Laarbeek willen brengen en terug. Het evenement was de vorige keer in het water gevallen, maar het lustrum van Uniek Sporten wordt opnieuw gevierd. Meld u aan voor deze gezellige ochtend met koffie/thee en lekkers!!
Verder zoeken we vrijwilligers, die bij een wandel- en loopevenement op zondag 18 juli het verkeer willen regelen en posten. Dit is een samenwerking van onze Stichting met anderen. Wie is de meester parkeer en verkeer regelaar? Er wordt die dag goed voor je gezorgd met eten en drinken, etc.
Tja en alle andere duofiets wetenswaardigheden en onwetenswaardigheden, leest u in onze Wistudatjes op de volgende pagina.
Groetjes van Daphne,
namens het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond

 

Wist u dat,…………
1) Hans er voor zorgt dat we in de krant, tv en internet komen? Hij doet PR en Communicatie.
2) Henk naast posters, postertjes ook ansichtkaarten heeft gemaakt om uit te delen?
3) Je daar mee wordt herinnerd om Bijzondere Vriend Van Duofietsen te worden?
4) We een schenking hebben gehad van de Eeuwsels samen met de Rivierenhof?
5) We van het geld van de Lions een duofiets hadden gekocht?
6) De voorvork het tijdens een rit begaf?
7) Onze Albert zich vast een hoedje is geschrokken, maar dat het verder goed afliep?
8) Hij onze navigatie telefoon (houder) op dat stuur aan het uittesten was?
9) Het daar natuurlijk niet aan lag, en dat de telefoon en houder het ook hebben overleefd?.
10) Onze held (fietsenmaker Geert) de fiets de volgende dag totaal gerenoveerd heeft.
11) En dat die nu sterker is (de duofiets) dan producent Van Raam ooit bedacht had?
12) En” multi-ritleider” en “alles doener” Flip er meteen de volgende dag weer mee weg kon?
13) Er inmiddels fietsroutes en ook een stukje duofiets-techniek op de website staan?

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,
Juni 2021


Lieve Duofietsers,
Heel voorzichtig aan zien we het licht aan het eind van de tunnel! Hoewel de ziekenhuizen nog vol liggen met corona patiënten, gaat de aanwas van nieuwe gevallen langzaamaan verminderen.
Heel veel mensen hebben inmiddels corona gehad en nog meer mensen zijn inmiddels gevaccineerd en dan straks het warmere weer…..
Alles werkt mee om bij het licht te komen!
Veel instellingen en losse gasten hebben ons benaderd met de vraag om toch alsjeblieft weer te fietsen!! En ja, overal hoor je dat het “thuiszitten” ook de gezondheid schaadt.
Bewegen in de frisse buitenlucht en gezelligheid op gepaste afstand tussen gevaccineerde gasten en vrijwilligers, moet toch weer kunnen?
Ja: we stappen inderdaad op 17 mei weer op!
Als je minstens je (eerste) vaccinatie hebt gehad, vul dan alsjeblieft je beschikbaarheid in mei in op onze website, zodat de planners de eerste tochten kunnen vullen. Deze maand gaan we nog slechts met één groep van maximaal 5 fietsen per dag op pad….., maar toch: het begin is er!!
Lees de rest van de nieuwtjes als wistudatjes van mei op de volgende pagina!
Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond
Mei 2021.

 

Wist u dat,…………
1) ….. we met 7 fietsers op onze eerste tocht van dit seizoen (4 mei naar Laarbeek) vrolijk zijn vertrokken ondanks de herfststormen, maar ter hoogte van het kasteel moesten omkeren, omdat het evenement toch uiteindelijk (letterlijk) werd afgeblazen?
2) ….. we hele mooie briefkaarten hebben om aan het eind van de rit aan de gast mee te geven, zodat zij zelf of familie/naasten lid kunnen worden van de Bijzondere Vrienden van Duofietsen?
3) ….. we naast de rolstoelfiets en de riksja, nu een 10de duofiets hebben van het geld van de Lions?
4) ….. Geert Dijstelbloem die nog met Jan van Schaik (H) had uitgezocht en Geert de koop verder met Henk van de Laar afgerond heeft?
5) ….. we heel blij zijn, dat Ton van Mierlo en Wilma Tax de zeer actieve nieuwe leden van de routeclub zijn?
6) ….. we nog een vacature in de uitleen/verhuurclub hebben en nog een vacature in ons actieve bestuur?
7) ….. Flip van Meggelen de technische (onderhoud- en regel-)taken van Jan overneemt?
8) ….. Diana van Dijk hem gaat helpen met de (losse gasten) planning?
9) ….. Daphne Scholten tot nader order het ritleider aanspreekpunt/ coördinator is?
10) ….. de Van Meggeltjes (Flip en Ineke) zorgen dat alle nodige spulletjes in de keuken en hal aanwezig zijn, hetgeen ook een taak van Jan was..?
11) ….. we jullie vragen eens extra naar onze mooie, informatieve, leuke website te kijken en zeker je beschikbaarheid in de komende maanden in te vullen?
12) …. Wil Fabrie met Henk van de Laar voortdurend bezig zijn, de opgave van beschikbaarheid zo optimaal en prettig mogelijk voor je te maken?
13) …..we er allemaal naar uitkijken elkaar weer te zien op de fiets?

 


Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,
Mei 2021


Lieve Duofietsers,
Maart en Pasen zijn al voorbij. In die afgelopen maand zijn er geen wistudatjes verschenen.
Op 23 maart hebben we met een aantal duofiets-vrijwilligers de uitvaart van onze Helmondse Jan van Schaik gevolgd via een livestream. Het was een plechtigheid, die alle eer deed aan Jan en waar hij werd neergezet, zoals hij was. Naast de kist lag een mooi bloemstuk namens bestuur en vrijwilligers van onze stichting.
Tijd heelt alle wonden en we gaan verder, al zal het anders zijn.
Inmiddels is het april geworden en onder normale omstandigheden zou ons fietsseizoen weer begonnen zijn. Hier strooit corona echter nog steeds roet in het eten. Maar er is licht aan het eind van de tunnel: heel langzaam zullen we beetje bij beetje uit de lockdown komen.
We pakken de draad dan ook heel voorzichtig weer beetje bij beetje op: de fietsen worden inmiddels getest en rijklaar gemaakt en er is een gastenplanning gemaakt, welke instelling wanneer zou willen fietsen, als…...
Er ligt een vraag van de Stip uit Stiphout of cliënten met hun eigen, (inmiddels opgeleide) begeleiders kunnen fietsen en tja, waarom niet? We weten nog niet precies wanneer we weer met onze gasten kunnen gaan fietsen. Dan moeten de instellingen en de terrassen weer open zijn.
Er ligt ook zo’n vraag voor een duofietsdag in Laarbeek: Uniek sporten wil gehandicapten met hun begeleiders laten fietsen op 4 mei. We zullen dan met enkele vrijwilligers zo’n 8 duofietsen naar Laarbeek moeten brengen en terughalen….. De duofietsen worden daar gebruikt om met mensen uit de doelgroep te fietsen en de Stichting krijgt er een goede vergoeding voor.

 

The show must go on………
Rollin’, rollin’. rollin’ ,  

Rawhide,  

Keep rollin’, rollin’, rollin’,
Move ‘em on, head em up,

Head ém up, move ém on
Rawhide…!!!”,                 zou Jan zingen…
Kom op, we gaan verder……

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond
April 2021.

 

Wist u dat,…………


1) ….. we nog een aantal vrijwilligers zoeken om een duofiets naar Laarbeek te brengen en/of op te halen op 4 mei?
2) ….. je niet de hele dag in Laarbeek hoeft te blijven, maar Henk je met de auto terug kan brengen naar de stalling in Helmond.
3) ….. we posters hebben gemaakt voor het werven van vrijwilligers en/of gasten?
4) ….. er nog een paar posters over zijn?
5) ….. die bij het bestuur zijn op te vragen om op een goed zichtbare plaats op te hangen?
6) ….. de LEV ook een poster heeft gemaakt met Hans Jussen er op afgebeeld?
7) ….. deze in een serie zit met bekende Helmonders, die vrijwilligerswerk doen? (Hans “hangt” onder de Traverse ongeveer.)
8) ….. dit mensen op het idee moet brengen om ook vrijwilliger te worden?
9) ….. ons jaarverslag en de jaarrekening op de website staan?
10) ….. Robert Musch en Peter van Kesteren hebben gemeld wegens privé omstandigheden voorlopig even niet mee te fietsen?
11) ….. we een vacature voor een enthousiaste vrijwilliger hebben in de routeclub, waar we voorbeeldroutes en navigatie ontwikkelen, testen en optimaliseren?
12) ….. er helaas in het bestuur ook een vacature is ontstaan, waarvoor we kandidaten zoeken?
13) ….. we iemand nodig hebben, die de plaats van Jan zou kunnen innemen (of een deel van zijn taken invullen)?
Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,
April 2021


 

 

 

 Beste Duofietsers,

 

Hopelijk hebben jullie niet te veel last gehad van het winterweer en in plaats daar van juist plezier. Zijn jullie allemaal weer ontdooid? Tjonge, dat was ff menens, he?

 

Nee, duofiets-weer is het nog niet lange niet in februari, al kreeg ik net een foto van de eerste sneeuwklokjes bij de buurvrouw in de tuin.

 

Moed houden het betere weer komt er aan. De vaccinaties gaan door, dus hou zicht op het licht aan het einde van de tunnel!

 

Er komen ons allerlei leuke duofiets (verbeter-)plannetjes ter ore! Al zijn we wat minder zichtbaar: niet vergeten dus! Nieuwe gasten of koffielocaties, of donaties…

 

Over een enkel dingetje kun je ook lezen in de Wistudatjes van februari!

 

Nu, alleen nog weer op de duofietsen kunnen stappen………

 

 

Groetjes,

 

Daphne

 

namens

 

het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond

 

 

 

Wist u dat………

 

 

1) ….. dit jaar het “jaar van de vrijwilliger” is?

 

2) …. ook de Stichting Duofietsen Helmond genomineerden mocht aandragen uit haar bestand van vrijwilligers?

 

3) ….de door de LEV uitverkorenen uit alle Helmondse genomineerden op grote posters in de fotogalerij bij het kasteel onder de Traverse zullen prijken?

 

4) ….dat dit als “voorbeeld” dient om mensen er toe aan te zetten om vrijwilligerswerk te gaan doen?

 

5) ….we vanuit Duofietsen Helmond ruim 100 genomineerden wilden aanleveren, maar helaas maar 5 waren toegestaan?

 

6) ….de LEV onze Hans Jussen heeft uitverkoren als vrijwillig(er) fotomodel?

 

7) ….we nu iets moeten verzinnen om de andere ruim 99 ook in het zonnetje te zetten?

 

8) ….onze Henk bijvoorbeeld een stille vrij(ge)willige kracht is in het Duofietsbestuur

 

9) ….hij geen groot fietser, maar wel ons rekenwonder is en netjes alle uitgaven en inkomsten van de Stichting bijhoudt?

 

10) ….hij ook nog een planning maakt van de komende in- en uitgaven van volgend jaar (budget) en de daaropvolgende 3 jaar en zorgt dat dat in balans is?

 

11) ….wij in het bestuur al maar proberen te zoeken of er niet ergens toch een heel klein foutje zit?

 

12) ….de kascommissie ook heeft gemerkt dat onze Henk ze allemaal goed op een rijtje heeft (de getallen)?

 

13) ….hij daarnaast nog zich vermoeit met vrijwilligersplanning/invulblad, VOG’s, website (kijk eens hoe mooi!!), besturen, jaarrekeningen opstellen, financieel meerjarenplan opstellen, kas bijhouden, bankzaken regelen, de “Bijzondere vrienden van Duofietsen (ja,ja, mis die kans niet!)” bijhouden, fondsaanvraag met financiële bijlage ondersteunen, speldjes regelen, posters, ons waar nodig ondersteunen of juist op de vingers tikken, etc.,etc.,etc…..

 

 

 

Daphne,

 

namens het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond,

 

februari 2021

 


 

Dag Duofietsers, 

 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen hopelijk voor ons allemaal! 

 

In ieder geval de beste wensen, hoewel dat officieel niet meer mag na 10 januari. Voor goede wensen is het echter nooit te laat, lijkt me. Dus nogmaals: 

 

Een heel goed, gezond en gelukkig 2021! 

 

Moge het voor ons en onze naasten een dubbel zo goed jaar worden. We hebben immers nog wat in te halen?

Ook hopen we natuurlijk allemaal, dat we dit jaar weer heel veel Helmonders blij kunnen maken met een gezellige fietstocht. Wanneer we dit jaar beginnen is niet zeker, gezien de corona, maar liever niet teveel na 1 april. Regelmatig krijgen we bericht van gasten, dat zij er ook erg naar uitkijken om weer te kunnen fietsen…. 

 

Inmiddels hebben al verschillende bekenden van ons, vrijwilligers en gasten, corona gehad of zijn al minstens een eerste keer gevaccineerd. Als dat maar tijdig en goed voortgaat! Aangezien we niet direct de handen aan het stuur hoeven te houden kunnen we duimen voor al die hardwerkende mensen bij GGD ’s, ziekenhuizen, zorginstellingen en hun gasten. 

 

We zien elkaar over een paar maanden. Wat er tot die tijd allemaal gebeurt, leest u in onze Wistudatjes. 

 

Groetjes, 

 

Daphne 

 

namens 

 

het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond

 

 

 

Wist u dat,

 

1) … we ons 4de levensjaar goed gaan beginnen? 

 

2) … wenamelijk een mooie gift van de Lions Club ontvangen? 

 

3) … de gemeente Helmond ons ook dit jaar weer wat huursubsidie heeft toegekend?

 

4). het Sportakkoord een pot geld heeft om ook gehandicapten sport te steunen?

5) … wij hopen dat onze gasten en wij daar aanspraak op kunnen maken? 

 

6) … er gelukkig verschrikkelijk veel fondsen zijn? 

 

7) … het helaas ook verschrikkelijk veel werk is, om genoeg geld uit die fondsen binnen te sprokkelen? 

 

8) … “NLDoet” e en actie is van het Oranjefonds, waarbij mensen van een organisatie (bv Rotary) in maart goede doelen stichtingen of andere instellingen een dagje komen helpen en kennis maken? 

 

9) … dit in 2021 (net als in 2020) helaas weer verzet wordt naar later in het jaar, maar hopelijk niet afgezegd? 

 

10) … we helemaal warm worden van alle mooie verhalen, die onze gasten over het duofietsen  doen? 

 

11) … de eigen verhalen van onze gasten en vrijwilligers, op zich ook al heel bijzonder(mooi) zijn?

 

12) … er bijvoorbeeld zo’n prachtig verhaal van Jos op onze website staat (kopje: nieuws)?

 

13) … er in de buurt van Schiphol een nieuwe duofietsgroep een vliegende start zal maken met onze hulp? 

 

Daphne namens 

 

het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond, 

 

januari 2021