Beleidsplan

Het beleid van Stichting Duofietsen Helmond is er op gericht om het voor de inwoners van de gemeente Helmond en omstreken die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen het mogelijk te maken dat ze toch weer een tochtje in de buitenlucht kunnen maken. Dit realiseert de stichting door de deelnemer samen met een vrijwilliger op een duofiets te laten fietsen.

Stichting Duofietsen Helmond heeft geen winstoogmerk. De stichting genereert haar inkomsten door middel van fondswerving en door donaties.

Van de deelnemers wordt per ochtend of middag een kleine bijdrage gevraagd.

De vrijwilliger ontvangt, indien van toepassing, een vergoeding in de door hem of haar gemaakte kosten.

De stichting staat ingeschreven bij de KvK en heeft een ANBI status. 

Oorsprong van de stichting Duofietsen Helmond

In 2016 ontstond het idee om ook in Helmond oudere en minder valide inwoners met een duofiets van de buitenlucht te laten genieten. Onder meer door het enthousiasme van Anneke Doomernik werd het het plan aan de Gemeente Helmond voorgelegd. Medio december 2016 was de verantwoordelijke wethouder dermate positief dat reeds enkele dagen later een subsidie van € 5.000,00 werd toegezegd voor de aanschaf van de eerste duofiets.

 

Hierna ging het snel. Er  werden diverse gesprekken gevoerd met als resultaat het idee om het groter aan te pakken. Niet één fiets maar door het oprichten van een Stichting naar meerdere fietsen met een aantal vrijwilligers en dan in groepsverband gaan fietsen. Op 23 februari 2017 werd de Stichting Duofietsen Helmond opgericht. Op korte termijn werden ca. 25 mensen bereid gevonden om als vrijwilliger mee te helpen en te fietsen. Bestuurders van het eerste uur waren Jan Dijstelbloem, Johan Doomernik en Henk van de Laar.