Beleidsplan

Verkort beleidsplan van de Stichting Duofietsen Helmond.


Het beleid van Stichting Duofietsen Helmond is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, zijnde het mogelijk maken dat inwoners van de gemeente Helmond en omstreken die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, met een vrijwilliger een tochtje kunnen maken op een duofiets.
Middels fondswerving en donaties worden gelden gegenereerd voor aanschaf en onderhoud van de duofietsen. Van de deelnemers wordt per ochtend of middag een kleine bijdrage gevraagd.
Stichting Duofietsen Helmond heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling zoals omschreven in de statuten.
De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt voor alle vrijwilligers binnen de Stichting Duofietsen Helmond.
De administratie van Stichting Duofietsen Helmond wordt in eigen beheer uitgevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond.

 

Hoe is het Duofietsplan ontstaan?

Reeds enige jaren zijn Anneke en Johan Doomernik vrijwilliger bij de wandeldriedaagse met rolstoelen bij verzorgingshuis Berkenheuvel te Geldrop. Drie dagen wordt er dan met de bewoners van dit verzorgingshuis in de omgeving en samen met vrijwilligers in de directe omgeving gewandeld. Als hekkensluiter van deze stoet rolstoelen rijdt er dan altijd een duofiets als bezemwagen mee voor het geval er een rolstoel uit mocht vallen. Het gebruik van deze duofietsen was dus al bekend.

Langzamerhand begon het idee te ontstaan om zo iets degelijks ook te gaan doen met duofietsen en zo meerdere dagen per week met duofietsen er op uit te trekken. Een groep geeft gezelligheid, men komt verder dan het rondje rond het huis of verzorgingshuis, men is in beweging en het geeft veel voldoening. Al snel bleek dat er in Helmond geen organisatie was die met meerdere duofietsen rond reed en zo ontstond het idee een stichting op te gaan oprichten. Zo werd het plan voorgelegd aan diverse organisaties in Helmond zoals KBO Helmond, Senioren Brandevoort, de Zonnebloem, LEV groep Helmond en andere belangstellenden.

Alle reacties waren unaniem positief. Na een gesprek van Anneke met de wethouder van de Gemeente Helmond medio december 2016 is alles in een stroomversnelling gekomen. De wethouder was zodanig positief dat enige dagen later een eerst subsidie toegezegd werd van € 5000.-  voor de aanschaf van de eerste duofiets.

 

Er werden mensen benaderd om een stichtingsbestuur te verkrijgen en al snel waren er ca. 25 mensen bereid als vrijwilliger mee te helpen en te fietsen. Kort daarna kon een bestuur gevormd worden en werd de Stichting op 23 februari 2017 een feit.