De volgend pagina's zijn bedoeld voor onze vrijwilligers om aan te geven op welke datums en dagdeel men beschikbaar is om deel te nemen aan een duofietsenrit. Kruis de datum met de daarbij horende ochtend en/of middag aan. Vergeet niet je naam en e-mailadres in te vullen en druk op verzenden.