Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld kan onze vrijwilliger of gast onze vertrouwenspersoon raadplegen. Hij verleent eerste hulp bij dergelijke klachten en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u.

Onze vertrouwenspersoon is de Hr. Henk van de Laar. Bereikbaar onder telefoonnummer  06-51439731