Heel voorzichtig zijn we medio mei weer begonnen met het Duofietsen, rekening houdend met de geldende Corona-maatregelen. Het zal voorlopig nog zeer beperkt zijn maar we hebben goede hoop dat als de mensen voldoende gevaccineerd zijn we weldra weer volop kunnen gaan fietsen!

We zullen u voor zover mogelijk via mail of langs deze weg op de hoogte houden.

Het bestuur.


Samen zijn, Samen fietsen, Samen plezier, Sameverder 


Meld u aan als deelnemer of vrijwilliger !


Kies links in het menu de pagina die u wilt zien of klik op een van onderstaande knoppen