Belangrijk !!!

Door de Corona-maatregelen voelen wij ons verplicht voorlopig te stoppen met de duofiets-ritten.In de loop van 2021 hopen we weer volop te gaan fietsen!

We zullen u voor zover mogelijk via mail of langs deze weg op de hoogte houden.

Het bestuur.


Samen zijn, Samen fietsen, Samen plezier, Sameverder 


Meld u aan als deelnemer of vrijwilliger !


Kies links in het menu de pagina die u wilt zien of klik op een van onderstaande knoppen