Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL59RABO0316939412 t.n.v. Stichting Duofietsen Helmond.

 

Onze speciale dank gaat uit naar onze donateurs:

 

Mw van Wetten
M.D. Bendik
J Noten - Van Eck
Th van Schaik

Annie van Uden
Wil van Wijngaarden
Marion Grootens 
Jan van de Heuvel

Marga Dobma

Rob van Nunen (VNT-Geldrop)

Frans van de Laar

Bep Görtz

K.J. Keereweer

Els Kings (Kings Innovation, Deutschland)

Carla en Peter Adriaans

Gerrie van Duppen

A Calje

J Daamen

J Dijstelbloem

P Vermeulen

A Swinkels

Henk Ceelen

W van Hoof

KBO St. Lucia

H van den Brink

Gerda Smits

Cadaccent

J van Berkel

Eaton Industries

 

 

 


  

 

 

Wij gaan uw bijdragen inzetten ten gunste van de uitvoering van onze doelstellingen.