Omdat u als vrijwilliger “werk” voor ons verricht wil ik u wijzen op een mogelijk belastingvoordeeltje.

Waarschijnlijk bent u bekend met het feit dat giften aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Voor vrijwilligers geldt een speciale regeling, ook omdat Stichting Duofietsen Helmond een ANBI stichting is.

De Stichting geeft aan dat wij u een vergoeding geven gebaseerd op het aantal uren dat u besteedt aan vrijwilligerswerk voor ons.

We spreken af dat u de vergoeding meteen terugstort naar ons en dus gebeurt er in werkelijkheid niets. Geen bankoverschrijvingen van ons naar u en terug.

Maar volgens de voorwaarden van de belastingdienst hebt u nu wel een gift gedaan aan ons die aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Uiteraard heeft de belastingdienst daar wel maximum bedragen aan gekoppeld: Maximaal 5 euro per uur, maximaal 190 euro per maand en maximaal 1900 euro per jaar.

U kunt van  mij een formulier krijgen waarin ik aangeef hoeveel uur u per maand voor ons vrijwilligerswerk gedaan hebt en welk bedrag u per jaar van ons als vergoeding zou hebben gekregen.

Vervolgens stuurt u mij een formulier waarin u zegt af te zien van de vergoeding en wij dit als gift van u aan onze Stichting mogen beschouwen. Nu kunt u dus het bedrag wat u van ons zou hebben ontvangen opgeven bij de belastingdienst als een door u gedane gewone gift.

Natuurlijk kan ik niet aangeven hoeveel voordeel u hebt van deze regeling want voor iedereen kan het anders zijn omdat dit afhangt van ieders inkomen.

Wij vinden als Stichting dat we dit wel netjes op papier moeten vastleggen, vandaar de formulieren:

Er is een verklaring waarin wij aangeven dat we u een vergoeding geven

Er is een verklaring dat u afziet van deze vergoeding en dat het een gift is van u naar ons.

In onderstaand voorbeeld ziet u wat een vrijwilliger als aftrekpost voor zijn aangifte kan gebruiken

 

vrijwilliger

 

drempelinkomen

drempel

Aftrekbaar bedrag

 

5

uur per dag

50.000

1,00%

500

€ 550

 

6

dagen p maand

45.000

1,00%

450

€ 600

 

30

uren p maand

40.000

1,00%

400

€ 650

        max 5 euro

€ 5,00

euro per uur

30.000

1,00%

300

€ 750

max 190 euro

€ 150

euro per maand

20.000

1,00%

200

€ 850

 

7

maanden p jaar

10.000

1,00%

100

€ 950

max 1900 euro

€ 1.050

euro per jaar

       
               

 Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.(Bron: Belastingdienst.nl)

Wilt U de formulieren hiervoor ontvangen stuur dan een mail hierover naar onze penningmeester.

E-mailadres : h.vandelaar@upcmail.nl

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van de Stichting Duofietsen Helmond