JAARVERSLAG 2019           

 

Voorwoord.

 

Het bestuur is zeer verheugd u de resultaten over het jaar 2019 te kunnen presenteren. Het jaar 2017 hebben we gebruikt om de Stichting op te zetten. In het jaar 2018 hebben we de eerste ritervaringen opgedaan. Dit en het er op volgend jaar zijn gebruikt om een efficiënte en effectieve organisatie met enthousiaste vrijwilligers in te richten. Nu het jaar 2019 achter ons ligt kunnen we zeggen dat we aan onze doelstellingen ruimschoots voldaan hebben en we een zeer succesvol jaar achter ons kunnen laten.

 

Doelstelling.

 

De Stichting stelt mensen oud of jong met een beperking die graag fietsen, maar dit zelfstandig niet of niet meer  kunnen, in de gelegenheid om met een vrijwilliger samen en in groepsverband te fietsen op een duofiets met trapondersteuning. In groepsverband duofietsen brengt mensen met elkaar in contact, brengt mensen in beweging en geeft extra gezelligheid door onderweg samen koffie of thee te drinken (belangrijk onderdeel om sociale contacten te leggen). Dit draagt bij aan het voorkomen van een sociaal isolement, eenzaamheid en het bevordert bovendien de lichamelijke conditie. Tot eind 2019 had de Stichting ruim 85 vrijwilligers op de lijst staan om mee te gaan fietsen. De Stichting stelt zich te n doel om bij goed weer met zo veel mogelijk gasten te gaan fietsen.

 

 

 

Organisatie.

 

Stichting Duofietsen Helmond is op 23 februari 2017 met steun van notaris Meijer te Helmond opgericht. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden: een statutair voorzitter, secretaris/technisch verantwoordelijke voor het materiaal, een penningmeester/webmaster en twee niet statutaire leden ( PR & marketing en gastenplanning). Allen met gelijk stemrecht en belast met een essentiële en specifieke verantwoordelijkheid of set van verantwoordelijkheden. In het afgelopen jaar heeft het bestuur 16 maal vergaderd om o.a. een meerjaren beleid te formuleren en het vloeiend verloop van de dagelijkse activiteiten zeker te stellen.

 

Inmiddels kunnen we naast een lijst met thuiswonende gasten ook bewoners van vrijwel alle verzorgingscentra en vele andere instellingen in Helmond tot onze gasten rekenen. Van groot belang zijn de per instelling aanwezige lokale coördinatoren, die zorgen dat er een groepje gasten op de afgesproken fietsmiddag klaar zit om mee te gaan duofietsen. Onze gastenplanner (binnen de Stichting) heeft een planning gemaakt voor alle instellingen van alle ritten in de maand, het hele seizoen door.

 

De vrijwilligersplanner (binnen de Stichting) zorgt dat beschikbare en ingedeelde vrijwilligers op de hoogte zijn van de door hen te fietsen ritten. Om alles in goede banen te leiden is het ontwikkelde programmeringsprogramma sterkt uitgebreid. Binnen dit programma worden vrijwilligers, ritleiders, instellingen, coördinatoren in de instellingen die de gasten inplannen en de losse verspreid wonende gasten ingepland. Vrijwilligers en losse gasten kunnen zich via de website: www.duofietsenhelmond.nl aanmelden. Alle bestuurders, coördinatoren, ritleiders en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd en zijn verzekerd door de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Helmond. Het bestuur is op dit moment druk bezig te verzorgen dat alle vrijwilligers een gratis VOG( verklaring omtrent gedrag) hebben aangeleverd, zoals gevraagd door verschillende instanties waar we mee werken.

 

In de loop van het jaar 2019 hebben er een aantal opleidingsdagen plaatsgevonden om de aangemelde aspirant vrijwilligers te instrueren over de gedragscode van de Stichting, de organisatie, hoe we omgaan met onze gasten en met de fietsen. Elke rit wordt aangestuurd door een ervaren ritleider waarvan we er op dit moment 12 hebben aangesteld. De ritleiders vergaderen elke 2 maanden over potentiele verbeteringen in de dagdagelijkse operatie en suggesties ten aanzien van het geformuleerde beleid. Zeker dit laatste is input voor de bestuursvergaderingen.

 

·         Er zijn 6 opleidingsdagen gegeven voor aspirant vrijwilligers.

 

·         Er hebben tevens 3 rolstoelfiets trainingen voor vrijwilligers plaatsgevonden.

 

·         De ritleiders hebben 5 keer vergaderd.

 

·         Het aantal koffie/thee adressen is sterk uitgebreid en liggen aan de te fietsen routes.

 

De Stichting is erg blij met het feit dat één van onze vrijwilligers een fietsenmaker is, die zelfs gespecialiseerd is in duofietsen. Samen met de technisch verantwoordelijke zorgt hij voor het in conditie houden van het ”materiaal”.

 

Stichting Duofietsen Helmond beschikt op dit moment over 9 duofietsen, 1 rolstoelfiets en een riksja-fiets. Gezien de grote belangstelling voor Duofietsen en dankzij enkele extra giften is het aantal fietsen in december 2019 uitgebreid met 4 fietsen tot totaal 11.

 

Diverse Gedurende het jaar is er een nieuwe fietsaanhanger aangeschaft voorzien van gereedschap voor calamiteiten onderweg tijdens de fietsritten en een EHBO trommel. Tijdens de ritten hebben alle vrijwilligers veiligheidshesjes aan en zijn de fietsen voorzien van fietsvlaggen zodat ze goed opvallen in het verkeer.

 

 

 

 

 

In het begin van het jaar zijn we van onze opslagruimte in een zeecontainer verhuisd naar een loods voor de opslag van onze fietsen welke voorzien is van elektra en verwarming. In de loods bevindt zich een kantine/instructie faciliteit, een keuken en toilet. Ook vindt hier het onderhoud en de reparatie van de fietsen plaats en kunnen gasten en vrijwilligers eventueel verzamelen voor vertrek.

 

 

 

Van alle bestuursvergaderingen wordt verslag gemaakt. Er is tevens een gedegen financiële planning en opvolging van activiteiten. De gast betaalde in 2019 nog steeds € 3.50  voor koffie/thee in de pauze voor hem/haarzelf en de vrijwilliger. Deze prijs kon gehandhaafd blijven dankzij de ondersteuning vanuit de horecagelegenheden, die onze activiteiten steunen.

 

 

 

Sinds 2017 heeft onze Stichting de toekenning van een ANBI status. Dit geeft de donateur de mogelijkheid belastingvoordeel te verkrijgen op de donaties.

 

 

 

Een greep uit de diverse activiteiten van de Stichting in 2019.

 

 

 

-       Gedurende het voorjaar heeft het bestuur een 35-tal loodsen bezocht om te komen tot een nieuw onderkomen.

 

-       Op 11 maart is een medewerkster van de gemeente bij de Stichting op bezoek geweest en heeft zich georiënteerd over onze Stichting.

 

-       Op 15 maart heeft burgemeester Elly Blanksma en het volledige college van B&W In het kader van NL Doet met gasten welke een beperking hebben een mooie rit door Helmond gemaakt op onze duofietsen.

 

-       Op 19 maart hebben bestuur en enkele ritleiders een bezoek gebracht aan de duofietsen fabriek Van Raam in Varsseveld.

 

-       28 Maart is er een mooie tocht gereden met mensen van het Thomashuis.

 

-       Tijdens de Oranjedag in Stiphout op 27 april heeft de Stichting een presentatie verzorgd en enkel mooie ritten gereden.

 

-       Met mensen van De Zonnebloem is op 17 juli een leuke rit gereden.

 

-       Vanuit Reusel-Mierden is onze Stichting benaderd om mee te helpen daar  een duofietsproject op te zetten. Deze stichting is op 15 april gestart met 5 duofietsen.

 

-       Met de ORO in Deurne is de Stichting in gesprek over eventuele samenwerking en het opzetten van een lokale duofiets groep.

 

-       Inmiddels zijn hiertoe al een tweetal proefritten in de omgeving van Deurne gemaakt als ondersteuning.

 

-       Bij de gemeente Helmond is een subsidie aanvraag en een door het bestuur opgezette beleidsplan 2020-2024 ingediend.

 

-       Om problemen onderweg het hoofd te kunnen bieden is er een Calamiteitenplan gemaakt.

 

-       Om nieuwe ritleiders te steunen heeft het bestuur mooie standaard fietsroutes vastgelegd vanuit de zorginstellingen als voorbeeld en ter inspiratie.

 

-       Op 7 juli heeft de Stichting een tocht voor mensen met een beperking georganiseerd voor de LEV zomerweken waarbij een mooie video gemaakt is welke te zien is op onze website: www.duofietsenhelmond.nl  Deze geeft een mooi beeld van onze activiteiten.

 

-       Gedurende het jaar heeft de Stichting diverse presentaties gegeven bij diverse Helmondse verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

-       Op 8 november heeft de Stichting een verzorgde middag georganiseerd in het paviljoen van de Speeltuin Helmond-West voor al onze vrijwilligers als dank voor hun bijdrage aan de Stichting en onze gasten.

 

 

 

Het fietsresultaat van de vrijwilligers met onze gasten.

 

Het fietsseizoen loopt in principe van 1 april tot 1 november. Er worden dagelijks ritten gereden met onze vrijwilligers en diverse gasten. Totaal hebben we afgelopen jaar in de doordeweekse dagen van 28 weken maar liefst 18716 km met onze gasten gereden met gemiddeld 6 fietsen per rit. en hebben we in 114 ritten aan 669 gasten een mooie fietstocht verzorgd. Iedereen was razend enthousiast.

 

De dankbaarheid welke de vrijwilligers na afloop van de gasten krijgen is met geen pen te beschrijven. Aan het eind van 2019 waren er ruim 85 vrijwilligers actief in onze Stichting.

 

 

 

Publiciteit in 2019.

 

 

 

Voor noodzakelijke publiciteit hebben in 2019 o.a. de volgende bladen diverse artikelen geschreven over Stichting Duofietsen Helmond:

 

Weekblad de Loop

 

 

 

Weekblad Traverse

 

 

 

Helmonds Dagblad

 

 

 

Video gemaakt door de LEV groep Helmond tijdens de zomerweken.

 

 

 

Brandevoorter Courant.

 

Huisblad De Fons( Alphonsus)

 

Wijkblad  De Lindenberg

 

KBO Stiphout-Warande

 

Magazine Ons Mierlo-Hout

 

De Mierlose Krant

 

Maandblad KBO St. Lucia

 

Ditisonzewijk.nl

 

Tevens heeft televisie Brabant enkele minuten zendtijd aan onze Stichting gewijd.

 

 

 

Gedurende de warme zomer wordt er bij temperatuur boven de 30 graden uit oogpunt van veiligheid niet meer gefietst. Bij hevige regenval of op zeer koude dagen wordt het fietsen eveneens afgelast. Om bij frisse dagen toch te kunnen fietsen hebben diverse gasten van Alphonsus beenwarmers voor onze gasten gebreid en diverse gasten van Ameide hebben onze Stichting verblijdt met een groot aantal zelf gebreide shawls.

 

 

 

   Samen zijn                                

 

                Samen fietsen  

 

                             Samen plezier  

 

                                          Samen verder