JAARVERSLAG 2017           

 

Voorwoord.

 

Het bestuur is zeer verheugd u de resultaten over het eerste jaar 2017 te kunnen presenteren. De Stichting had de intentie om met een groep van 4 duofietsen te gaan rijden met mensen met een beperking. Dit betekende veel werk, overleg en organisatie voor het bestuur. Na afloop van dit jaar kunnen we stellen dat de gestelde doelen ruimschoots zijn gehaald en 2017 zeer succesvol is verlopen. Inmiddels beschikt de Stichting over 6 duofietsen met trapondersteuning, een aanhanger voor het vervoer van 4 fietsen en eind december is een bestelling geplaatst voor de aanschaf van een rolstoelfiets met trapondersteuning.

 

Doelstelling.

 

De Stichting stelt mensen oud of jong met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die graag fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, in de gelegenheid om met een vrijwilliger samen te fietsen op een duofiets met trapondersteuning.

 

In groepsverband fietsen brengt mensen met elkaar in contact, brengt mensen in beweging en onderweg wordt er samen koffie of theegedronken (belangrijk onderdeel om sociale contacten te leggen). Dit draagt bij aan voorkoming van sociaal isolement en eenzaamheid en bevordert de lichamelijke conditie. Tot eind 2017 hebben zich inmiddels ruim 40 vrijwilligers aangemeld om mee te gaan rijden. De Stichting stelt zich ten doel om bij goed weer meerdere dagen per week te gaan fietsen.

 


 

Organisatie.

 

Stichting Duofietsen Helmond is op 23 februari 2017 met steun van notaris Meijer te Helmond opgericht. Bij de oprichting bestond het bestuur uit drie personen, maar in de loop van het jaar is het bestuur uitgebreid met 2 personen.

 

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd en zijn verzekerd door de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Helmond.

 

Op 24 februari 2017 kreeg onze Stichting van de Belastingdienst de toekenning van de ANBI status. Dit geeft de donateur de mogelijkheid belastingvoordeel te verkrijgen op de donaties.

 

De opslag van de duofietsen vindt plaats in een grote zeecontainer welke is voorzien van elektra voor verlichting, het opladen van de fietsaccu’s en hier kan het noodzakelijke onderhoud plaatsvinden. Voor het groot onderhoud zijn er afspraken gemaakt met de leverancier van de fietsen. Voor het vervoer van de duofietsen beschikt de stichting inmiddels over een aanhanger voor het vervoer van 4 duofietsen. Tevens is er een fietsaanhanger voorzien van klein gereedschap voor calamiteiten onderweg en voldoende regenkleding. Tijdens de ritten hebben alle vrijwilligers en gasten veiligheidshesjes ter beschikking.

 

In het najaar hebben er een 3-tal instructiedagen plaatsgevonden om de vrijwilligers te instrueren hoe om te gaan met de duofietsen en de mee te nemen gasten.

 

Op 1 maart is de website www.duofietsenhelmond.nl online gegaan en is de facebook pagina: duofietsenhelmond.nl geactiveerd.

 

Om de 2-3 weken heeft het bestuur het afgelopen jaar vergaderd om in te spelen op de voortdurend veranderende situaties.

 

 

 


 

 Donaties en sponsoring.

 

Om tot de benodigde gelden te komen voor de aanschaf van de duofietsen zijn diversen fondsen en instellingen aangeschreven. De volgende fondsen en instanties hebben bijgedragen tot de aanschaf van onze duofietsen en aanhanger:

 

Stadslab Helmond                                         Rabobank

 

Oranjefonds                                                   Stichting Kansfonds

 

Edwin van der Sar Foundation                      Fonds verstandelijk gehandicapten

 

Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond      Van Deutekomstichting

 

Ouderenfonds.                                              Stichting Ab Laane

 

Stichting Het Maagdenhuis                           Drakenbootfestival / Rotaryclub  Helmond

 

Stichting Thomas van Villanova                    Makelaarskantoor van Uffelen Eindhoven

 

Gemeente Helmond                                      Dela goededoelenfonds

 

AD Communicatie Helmond                         OMD Notarissen Helmond

 

Van de Reek Bedrijfskleding Helmond         Du Pré Groenprojecten Helmond

 

CAD Accent Oss

 

 

 

Middels een speciale folder kunnen particulieren een jaarlijkse donatie storten.

 

 

 

Externe communicatie en publiciteit.

 

 

 

Na de eerste contacten met de gemeente Helmond heeft het bestuur samenwerking gezocht bij de groep Senioren Brandevoort, de Zonnebloem afdeling Groot Helmond, KBO Mierlo-Hout, de LEV-groep, Savant en Stichting ORO.

 

Voor het werven van vrijwilligers en gasten is een speciale folder gedrukt welke verspreid is onder vrienden, kennissen en verschillende wijk huizen. Voor de start van het volgende seizoen vindt er momenteel intensief contact plaats met de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. Mantelzorgers die graag als vrijwilliger mee willen fietsen zijn ook welkom na een korte instructie.

 

Voor noodzakelijke publiciteit hebben o.a. de volgende bladen al diverse stukken geschreven over onze Stichting Duofietsen Helmond:

 

Weekblad de Loop

 

Weekblad Traverse

 

Helmonds Dagblad

 

Kwartaalblad Dichterbij van de Rabobank Helmond (reeds 2x)

 

Video gemaakt voor Rabobank Helmond

 

Brandevoorter Courant

 

Maandblad KBO St. Lucia

 

Ditisonzewijk.nl (video)


 

 

Fietsen met onze vrijwilligers en gasten.

 

Gedurende het jaar zijn er al diverse ritten gereden met onze vrijwilligers en diverse gasten. Iedereen is razend enthousiast. Gedurende de winterperiode met het koude en slechte weer ligt het fietsen even stil. Medio april 2018 gaan we weer fietsen en vindt de officiële presentatie aan de bevolking van de gemeente Helmond plaats. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. Burgemeester, wethouders, vrijwilligers, sponsoren, donoren, dag- en weekbladen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere belangstellenden zullen worden uitgenodigd.

 


 

   Samen zijn

 

                Samen fietsen  

 

                             Samen plezier  

 

                                          Samen verder