Verklaring voor het afzien van een vrijwilligersvergoeding

In het kader van het afzien van de vrijwilligersvergoeding door de hieronder genoemde vrijwilliger zijn de volgende afwegingen van belang:

·        De Stichting Duofietsen Helmond is in de administratie van de belastingdienst opgenomen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

·        De Stichting Duofietsen Helmond geeft aan mij een verklaring dat ik als vrijwilliger werkzaamheden verricht voor de Stichting. 

·        De Stichting Duofietsen Helmond kent aan mij aan mij een vrijwilligersvergoeding toe van maximaal € 150 per maand afhankelijk van het aantal gewerkte uren per maand.

·        De Stichting Duofietsen heeft een toereikend saldo aan liquide middelen, waarmee de vrijwilligersvergoeding uitbetaald kan worden. 

·        De Stichting Duofietsen Helmond heeft de intentie om de vrijwilligersvergoeding ook daadwerkelijk uit te betalen.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.