Nieuwsbrief nr 3

                                                                                                                                                                                Datum,  27 juni 2018

             

                                                                                                                                                             

Beste sponsoren, donateurs, vrienden, vrijwilligers, gasten en geïnteresseerden.

 

Na een jaar hard werken hebben we op 7 april onze presentatie kunnen geven aan de Helmondse bevolking, onze sponsoren, vrijwilligers, Burgemeester en Wethouders, de dag- en weekbladen en andere genodigden. We hadden super weer en daardoor een zeer grote opkomst wat weer de nodige publiciteit opleverde voor onze Stichting. Een geslaagde dag dus.

De presentatie viel samen met de officiële opening van het nieuwe duofiets seizoen waarbij we met inmiddels 6 duofietsen,  een rolstoelfiets en een aanhanger voor het vervoer van 4 duofietsen van start zijn gegaan. 

Ruim vijftig vrijwilligers hebben zich aangemeld, hebben een voorlichting- en instructiemiddag gehad en zijn inmiddels met veel enthousiasme van start gegaan.

Diverse  zorginstellingen zijn bezocht, demonstraties zijn gegeven, mooie routes zijn er gereden en er zijn vele afspraken gemaakt. Men is zeer enthousiast en de aanmeldingen blijven binnenstromen.

Tijdens het Nieuwjaarsconcert in Helmond werd onze Stichting onverwacht verblijd met een fantastische gift van de Helmondse Rotaryclub.

Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de RABO Clubkascampagne. Dank zij u allen heeft dat een bedrag opgeleverd van ruim € 700,-

Een bedrag waar we erg blij mee zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Duofietsen Helmond

 

Adres: de Plaetse 64 Helmond.

Telefoon: 06-57082890  E-mail: duofietsenhelmond@gmail.com

Website: https://www.duofietsenhelmond.nl/, Facebook: Duofietsen Helmond,

K.v.K. nummer: 68159382

Bankrek: NL59RABO0316939412 t.n.v. Stichting Duofietsen Helmond.

 

ANBI: RSN 857326235