Nieuwsbrief nr 2

                                                                                                                                       Helmond, 21 december 2017

 

 

 

Beste sponsoren, donateurs, vrienden, vrijwilligers, gasten en geïnteresseerden.

 

Na een jaar hard werken zijn we bijna  klaar voor de officiële start  van het fietsseizoen 2018.

Voorlopig staat de datum gepland op 7 april 2018.

We hebben inmiddels 6 duo fietsen en een rolstoelfiets aan kunnen schaffen.

Ruim veertig vrijwilligers hebben zich aangemeld en hebben deels al een voorlichtingsmiddag gehad en proefritten gemaakt.

Een aantal zorginstellingen is bezocht, demonstraties gegeven, rondje gefietst en er zijn afspraken gemaakt. Men was zeer enthousiast!

Medio 10 april 2018 willen we dan officieel gaan starten met de Duofietsen, groepsgewijs, vanuit de locaties van de diverse Helmondse zorginstellingen.

Voor uw steun en hulp, in het afgelopen jaar, willen wij u heel hartelijk danken! 

 

Wij wensen u fijne feestdagen, een goede start en goede gezondheid voor het nieuwe jaar!