Nieuwsbrief nr 1

                                                                                                                                       Helmond, 15 september 2017

 

Beste sponsoren, donateurs, vrienden, vrijwilligers, gasten en geïnteresseerden.

 

Hierbij onze eerste Nieuwsbrief om u te informeren over de ontwikkelingen binnen de Stichting Duofietsen Helmond.

De Stichting heeft zich tot doel gesteld om in groepsverband te gaan fietsen met mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen fietsen en ze daardoor uit hun isolement te halen. Ze wil dit doen met  hulp van vrijwilligers op duofietsen met elektrische ondersteuning.

 

Na de officiële oprichting op 23 februari 2017 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hebben we de ANBI status gekregen waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn, hebben we een bankrekening geopend en zijn we op zoek gegaan naar bronnen om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Er is een website opgezet en een Facebookpagina aangemaakt zodat we permanent voor geïnteresseerden bereikbaar zijn en informatie kunnen verstrekken. Een eigen logo is ontwikkeld en folders zijn gedrukt en verspreid.

We hebben deelgenomen aan beurzen en hebben ons gepresenteerd middels een kraam met duofietsen, tijdens het Drakenbootfestival.

Nu, een half jaar verder, zijn er vijf fietsen aangekocht en is een zesde op komst. (Zes is ons streefgetal!) We hebben een opslagruimte in de vorm van een zeecontainer welke al is voorzien van verlichting en alle benodigdheden om de fietsen te onderhouden en accu’s te laden.

 

Ook hebben zich ruim dertig vrijwilligers gemeld om mee te gaan fietsen !!!

Op 16 en 23 september worden bijeenkomsten georganiseerd om de vrijwilligers te informeren over de werking van de fietsen, de verantwoordelijkheid tegenover de gasten, hoe is de verzekering geregeld, etc. Er worden proefritten gemaakt om ervaring op te doen en daarmee de veiligheid te waarborgen. Verzorgingshuizen en andere instanties in Helmond zullen bezocht worden om afspraken te maken over het fietsen, de fietsdagen en uren, eventuele begeleiding door verzorgers e.d.

Als het weer gunstig blijft maken we binnenkort al de eerste tochten. 

 

In het voorjaar van 2018 zal een dag worden gekozen om in aanwezigheid van gemeentelijke vertegenwoordigers, sponsoren en genodigden de fietsen feestelijk in gebruik te nemen en officieel van start te gaan.

We zijn ontzettend blij met, en dankbaar voor, de bijdragen van alle sponsoren en donateurs, (de lijsten met namen zijn vermeld op onze website) en we zijn trots op het resultaat van onze inspanningen tot nu.

 

 

Het bestuur van Stichting Duofietsen Helmond.